Hva skjer

Matgruppe - Mat&Prat:

 

Hver onsdag fra kl 10 - 12.30 på Kulturhagen. Alle er velkomne.  

 

Vi lager matretter fra ulike kulturer. Gratis. 

 

Vi starter opp igjen etter juleferien onsdag

15 januar 2020. 

Nærmiljøsentralen har opprettet en forening, KIME, som driver kafeen på Borgen innbyggertorg som et sosialt entreprenørskap prosjekt.


Målsetningen er å skape arbeidsplasser og å  tilby arbeidstrening til kvinner med minoritetsbakgrunn.


Sjekk åpningstidene på Facebook, Kafe KIME!

Språkkafe hver tirsdag fra kl. 12.30 - kl. 14 på Borgen innbyggertorg. 

 

Lærer med bred erfaring og frivillige hjelper deg med å lære og praktisere norsk. Gratis. 

Alle er velkomne - uansett nivå! 


Oppstart etter juleferien tirsdag 21 mars 2020.